Сагсыг харах Таны сагсанд “Зөгийн Жили 10 гр” нэмэгдэж орлоо.

Зөгийн цэвэр бал 500 гр Рапс цэцгийн бал

12'000 

Рапс цэцэгний бал

Залгах