Бараа буцаах журам:

 • Хүргэлтийн ажилтан бараа бүтээгдэхүүн хүргэж өгөхдөө бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо ширхэг, үнийн дүн, зарагдсан өдрийн он сарыг бичсэн падааныг худалдан авагчид болон санхүүгийн албанд тус тус хүлээлгэнэ өгнө.
 • Бараа бүтээгдэхүүн солих болон буцаах хүсэлтийг худалдан авагч тухайн барааны баталгааг хугацаа дуусаагүй үед, хэрэв баталгаат хугацаагүй тохиолдолд худалдаж авсан өдрөөс хойш 1 хоног дотор гаргах эрхтэй. Хүсэлт гаргахдаа тооцооны хуудсыг авчирна.

Бараа буцаах тохиолдолд:

 • Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй, чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд хүсэлт бичин өгнө.
 • Хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж худалдааны зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд буцаагдсан барааны төлбөр мөнгийг буцаан олгоно.

Бараа бүтээгдэхүүн солиулах тохиолдолд:

Бараа бүтээгдэхүүн дараах тохиолдолд солиулж болно.

 • Размер, өнгө буруу.
 • Үйлдвэрлэлийн гэмтэлтэй.
 • Хадгалалтын хугацаа дууссан.

Бараа бүтээгдэхүүн буцаахгүй байх нөхцөл:

 • Онцлогтой бараа буюу дотуур хувцас болон энэ төрлийн бараа бүтээгдэхүүн.
 • Тооцооны хуудасгүй тохиолдолд.
 • Хэрэглэгчийн буруу хэрэглээнээс эсвэл санамсар болгоомжгүйгээс үүдэн гарсан гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн.
 • Бараа буцаалтын хугацаа хэтэрсэн
 • Бараа захиалгаар худалдан авсан тохиолдолд тус тус буцаахгүй болно.